menu


Mutton Biryani - Rs.280/-

Chicken Biryani - Rs.180/-

Mutton Seeraga Samba Biryani - Rs.260/-

Mutton Bucket Biryani - Rs.1600/- (6 - 7 person)

Mutton Bucket Biryani - Rs.2650/- (12 - 13 person)

Chicken Bucket Biryani - Rs.1000/- (6 - 7 person)

Chicken Bucket Biryani - Rs.1800/- (12 - 13 person)

Mutton Chops - Rs.120/-

Mutton Kabab - Rs.150/-

Mutton Keema - Rs.150/-

Mutton Chukka - Rs.150/-

Chicken 65 - Rs.100/-

Chilli Chicken - Rs.80/-

Chicken Fried Rice - Rs.90/-

Chicken Noodle - Rs.90/-

Pepper Chicken - Rs.80/-

Tandoori Chicken Quarter - Rs.100/-

Tandoori Chicken Half - Rs.180/-

Tandoori Chicken Full - Rs.300/-

Reshmi Chicken Tikka - Rs.100/- (6 pcs)

Hariyali Chicken Tikka - Rs.100/- (6 pcs)

Naan- Rs.20/-

Butter Naan- Rs.25/-

Garlic Naan- Rs.30/-

Kulcha - Rs.20/-